Stikkordarkiv: ensporede

Jeg Ble Sensurert Av Journalist Øyvind Strømmen: Ikke Stol På Bloggen Til Journalist Øyvind Strømmen, Da Han Sensurerer Bort De Kommentarer Han Ikke Takler!

Her er et glimrende eksempel på hvordan Øyvind Strømmen forholder seg til innspill som motstrider hans egne meninger, hvorpå sensur og bortsnakking er virkemidler han tar i bruk for å dreie debatten i eget favør.

Øyvind Strømmen (fra hans blogg, se link)Jeg opplevde nettopp at Øyvind Strømmen (se bildet) sensurerte bort min kommentar til hans blogg om «Den enkle utveien: tro på en konspirasjon!» (11/9-11), hvor hans ensporede hetsing av hva han upresist kaller ‘Konspirasjonsteoretiker’ fannt sted. Her er linken til mine ”to” kommentarer til Øyvind Strømmens ubalanserte og direkte dårlige blogg-artikkel, Den enkle utveien tro på en konspirasjon!: http://oyvindstrommen.be/2011/09/11/den-enkle-utveien-tro-pa-en-konspirasjon/comment-page-1/#comment-25920 [http://oyvindstrommen.be/2011/09/11/den-enkle-utveien-tro-pa-en-konspirasjon/comment-page-1/#comment-25920]

Det er skuffende å finne ut at en journalist-blogger sensurer bort motargument som strider med det verdensbilde han selv tilbyr. I tillegg bruker han mange unødvendige adjektiv (f.eks. ‘idiotiske’, ‘tåpelige’ etc.) i argumentasjonen sin, som avslører en heller følelsesladd agenda, i motsetning til den sannhetsøken som burde kunne forventes av å lese en journalist sin blogg.

Øyvind Strømmen vifter desperat med sin utdannelse (journalist og religionvitenskap) for å skape tyngde bak argumentene han presenterer, som ikke er hans egne, men heller den offisielle versjonen, dvs propaganda-gjengivelse. Øyvind Strømmen bruker også mange literære hersketeknikker når han overtaler, bortredigerer (sensurerer) og hetser de motargumentene han blir møtt med på nett. Dette er svakt av en journalist å gjøre, og så absolutt ikke et tegn på sannhetsøkende atferd. Han glemmer at internett ikke glemmer, og at han nå går ned i web-historien med sine uhøfflige og lite ydmyke fremtreden. Dermed advarer jeg nå andre personer mot å sløse bort mer tid på hans blogger, da han ikke kommer til å inkludere dine kommentarer hvis du har et skikkeligt godt motargument og forsøker å engasjere deg. Legg f.eks. merke til at han ofte svarer på helt andre ting enn hva som nevnes i komentarene han får, noe som vitner om at det nok er politikeren, Øyvind Strømmen (Miljøpartiet De Grønne), som satt ved de etiske spakene i denne bloggen, da det ofte er politikere vi ser bruke denne arrogante ‘spinn-teknikken’ i intervjusituasjoner, hvor en finter vanskelige spørsmål ved å svare på noe helt annet hele tiden. I tillegg ignorerer han ofte kommentatorens hovedargumenter og spørsmål fullstendig vha samme teknikk (‘red-herring’). Eksempler på dette kunne også høres live (nå i podkast), i den meningsutvekslingen rundt NRK sin visning av Loose Change som ble presentert i Kulturnytt (www.NRK.no, P2, 14/9-2011, ca. Kl 1600), hvor han igjen ‘soser’ seg bort ved å trekke ‘merkelige’ koblinger, samt komme med eksempler som ikke egentligt er relevante. Det merkeligste er derimot at NRK gir denne mannen mikrofonen i det hele tatt, men det var i det minste godt å høre hans elendige argumenter live.

Det ser ut som at Øyvind Strømmen prioriterer det å få mange treff på bloggen sin (ved å provosere på seg sannhetsøkende, ærlige og engasjerte personer) fremfor å praktisere en genuin sannhetsøken. Noe som er viktig å vite før man begynner å sløse bort kostbar tid ved å bry seg med Øyvind Strømmen’s forutinntatte ytringer. Det er også merkelig å innvitere til debatt hvor en hetser et hvert innspill som avviker fra ens eget. Hans tilbakemeldinger i kommentarfeltet virker følelsesmotivert, noe som tar fokus bort fra saken.

Selv om mine kommentarerer ikke er direkte ’hyggelige’, så føler jeg ikke at de går under kategorien ’upassende’, hvis en sammenligner med de andre komentarene, nemlig de som klarte å passere Strømmens sensur. Her er kommentaren min som ble fjernet av journalist og konformist Øyvind Strømmen:

Fortell meg mer om ‘den spirituelle overbevisningen’ du fikk ‘øye på’, nå ble jeg nysgjerrig.

Hvilken dokumentar synes du er den beste, hvis du kun kunne velge en, å vise til en uten forkunnskaper om tragedien 911, for å gi vedkommende et mest sannhetsfullt innblikk i hendelsen, og med minst mulig teorier tilstede, om det være offisielle eller uoffisielle (teorier), m.a.o. kun fakta?

Det er her 911 Loose Change (2nd ed. 2007) kicker ass’ og leverer den optimale samlingen av kritiske bildebevis (til egen hjemmeforskning) fra 911 i en film, og på 1 t. og 20 min. Hvorav min henvendelse til bildets 1000-ord effekt.

Kan du definere, en gang for alle, hvem disse “konspirasjoneteoretikerne” du til en hver tid referer til, eller vise til hvilken definisjon du benytter i dette blogg-innlegget ditt? Det finnes folk som konspirerer frem en plan (teori) om hvordan ting skal skje. Det finnes de som etterforsker konspirasjoner og dermed utarbeider konspirasjonsteorier for hvordan ting kan ha skjedd, basert på den informasjonen, og de ressursene de, har. Andre studerer faktisk de underliggende teorien som prøver å forstå konspirasjoner (f.eks. innen psykologi, vinningskriminalitet-studenter, sosiologer, nevrologer, dommere, jus, etc.). De som konspirerer har kanskje t.o.m. sine egne teorier om hvilke konspirasjonsteorier det er mest fordelaktige å ‘fyre opp under’ før de utfører sin kriminelle aktiviteter for å dekke til sin egen konspiratoriske handling. Begrepet ‘Konspirasjonsteoretiker’ er idag ofte brukt, i negativ forstand, som et verktøy i moderne ‘heksejakter’ (‘svertekampanjer’) i media, som f.eks. på diskusjonsfora på internett av personer som ofte forsvarer den offisielle historien (/sannheten), og som henter sin kraft fra å ha den ‘grå masse’ (resten av saueflokken) i ryggen når de taler flertallets sak i faktasaker.”

Sannhetsøkende personer som tenker kritisk med et åpent sinn bør få lov til å stille konspirasjonsavdekkende spørsmål (slik Politiet gjør i etterforskningene sine) uten å bli kaldt en konspirasjonsteortiker, eller ‘conspiracy nut’, da dette begrepet sier heller lite, og skaper derigjennom mer forvirring en klarhet. Er målet ditt å skape klarhet her?

Lykke til videre, hva nå enn intensjonen og målet ditt måtte være inderst inne i hodet ditt, men jeg håper det til syvende og sist er Happy Days! Jeg ‘backer’ all ikke-voldelig sannhetsøken som følger Kardemomme-loven.

“The truth will set you free. But first, it will piss you off!”

– Gloria Steinem (WisdomQuotes.com)

Happy Days!

Min kommentar ble første gang postet 12/9-11 kl 19:52, for deretter å bli sensurert bort av Øyvind Strømmen.

Her ser man ett eksempel på hvordan journalisten og forfatteren, Øyvind Strømmen, velger å ikke videreformidle min kommentar (se ovenfor). Det er skremmende å se hvordan Øyvind Strømmen foretrekker å slippe de enkle motargumentene (konspirasjonsteoretikerene) til, da disse er lettere å avfeie. Er dette vanlig journalist-praksis? Eller, kanskje han har fri fra både jobben og etikk-plakaten som henger der. Tenk på alle de brilliante kommentarene vi (lesere) kanskje går glipp ved at de strider mot Øyvind Strømme sitt verdensbilde og virkelighetsoppfatning. Og slik mistet jeg begeistringen for å lese mer av Øyvind Strømmens litterære fremstøt. Det er jo nettopp ’løgn og bedrag’ (dvs det motsatte av sannhetsøken og -spredning) vi forsøker å se ’igjennom’ for å klare å kunne danne et bilde av den egentlige og underliggende sannheten i forskjellige saker. Nei, slike journalister trenger ikke verden mer av. Øyvind Strømmen tenkte kanksje ikke på at jeg tok vare på min originale kommentar, og hvis han skylder på tekniske feil (‘glich’), så har han her min originale kommentar, og kan dermed redigere den ‘urørt’ tilbake på plassen den ble sensurert bort fra.

I korte trekk: Sky Øyvind Strømmen som pesten hvis du er en sannhetsøker, er min erfaring.

I de siste linjene av bloggen, hvor han bestemmer seg for å stoppe de innkommende kommentarene fra leserne, klager han over repetisjon blandt kommentatorene og sier at han nå heller må fokusere sin tid på å skrive bok. En bok jeg aldri kommer til å lese, på lik linje med Breivik’s manifest, da jeg helst leser bøker hvor forfatter (kilden) virker ærlig, altrustisk og motivert av en sann sannhetsøken. Det at argumenter og spørsmål repeteres tolker jeg i dette tilfelllet mer som ’purringer’ på de mange spørsmål Øyvind Strømmen snek seg unna. Dette på lik linje med den teknikken ekte journalister bruker når et direkte spørsmål ikke er blitt besvart av intervju-objektet, nemlig at man gjentar det samme spørsmålet inntil dette er besvart. På den måten kan man komme til bunns i de sakene som Øyvind Strømmen, på listig politikervis, prøver å sno seg unna.

Happy Days!

Merket med , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,